Παραδοσιακά υλικά - ΠΡΟΛΑΤ
Κήπος και Διαμόρφωση
Είδη Υγιεινής και Κουζίνας
Στεγανοποίηση
Υγρομόνωση δώματος και στέγης
Σφράγιση αρμών
Αποκατάσταση Οπλισμένου Σκυροδέματος
Προστασία Οπλισμένου Σκυροδέματος
Δομιτική Ενίσχυση
Σύστημα 1: Επικολλούμενος οπλισμός - ελάσματα
Σύστημα 2: Επικολλούμενος οπλισμός - προδιαμορφωμένα ελάσματα L
Σύστημα 3: Επικολλούμενος οπλισμός - Υφάσματα
Σύστημα 4: Ρητίνες επικόλλησης μεταλλικών ελασμάτων
Σύστημα 5: Επικολλούμενος οπλισμός - ραύδοι εγκοπής
Σύστημα 6: Πλέγματος και ανόργανης μήτρας για τοιχοποιίες
Συγκόλληση - Σφράγιση
Ηχομόνωση
Θερμομόνωση
Μηχανολογικά – Υδραυλικά
 Σύστημα 3: Επικολλούμενος οπλισμός - Υφάσματα
Τα υφάσματα που παράγονται με ίνες από άνθρακα, γυαλί και αραμιδίο, αποτελούν τους βασικούς τύπους για δομητικές ενισχύσεις. Η περίσφιγξη υποστυλωμάτων και η διατμητική ενίσχυση των δοκών αποτελούν τις συνηθέστερες εφαρμογές σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος.
Παρόλα αυτά δεν υπάρχει περιορισμός για την εφαρμογή τους σε μεταλλικές/ξύλινες κατασκευές καθώς και φέρουσες τοιχοποιίες.

Αρχική \ Προϊόντα \ Λειτουργικές επεμβάσεις \ Δομιτική Ενίσχυση \ Σύστημα 3: Επικολλούμενος οπλισμός - Υφάσματα
 22730 87193 ΔE,TE: 08:00 - 14:00
ΤΡ,ΠΕ,ΠΑ: 08:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00
ΣΑ: 09:00 - 14:00
ΣΙΓΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΚΑΤΗ 19, ΤΚ 83100, ΣΑΜΟΣ

Γραμματεία:[email protected]


active³ 5.0 · © 2000 - 2016 IPS Ltd · Όροι χρήσης