Σκυροδέτηση
Στεγανοποίηση
Σφράγιση & Συγκόλληση
Επισκευή & Προστασία
Εξωτερική Θερμόνωση
Δομητική Ενίσχυση
Στερέωση & Αγκύρωση
Επίστρωση Δαπέδου
Επίστρωση Πλακιδίων
Παραδοσιακά υλικά - ΠΡΟΛΑΤ
Κήπος και Διαμόρφωση
Είδη Υγιεινής και Κουζίνας
Στεγανοποίηση
Υγρομόνωση δώματος και στέγης
Σφράγιση αρμών
Αποκατάσταση Οπλισμένου Σκυροδέματος
Προστασία Οπλισμένου Σκυροδέματος
Δομιτική Ενίσχυση
Συγκόλληση - Σφράγιση
Ηχομόνωση
Θερμομόνωση
Εξωτερική Θερμομόνωση
Θερμομόνωση Δώματος - στέγης
Θερμομόνωση τοιχοποιίας
Μηχανολογικά – Υδραυλικά
 Θερμομόνωση

Κάθε κτίριο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα Σύνολο. Η λειτουργικότητα, χρηστικότητα, οικονομία και άνεση είναι στοιχεία που επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες που πρέπει να συνυπολογισθούν κατά τον σχεδιασμό του κτηρίου.  


Αρχική \ Προϊόντα \ Ενεργειακές παρεμβάσεις \ Θερμομόνωση
 22730 28908 ΔEΥ - ΠΑΡ: 08:00 - 14:30
ΣΑΒ: 09:00 - 14:00
ΣΙΓΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΚΑΤΗ 19, ΤΚ 83100, ΣΑΜΟΣ

Γραμματεία:[email protected]


active³ 5.0 · © 2000 - 2016 IPS Ltd · Όροι χρήσης