Σκυροδέτηση
Στεγανοποίηση
Σφράγιση & Συγκόλληση
Επισκευή & Προστασία
Εξωτερική Θερμόνωση
Δομητική Ενίσχυση
Στερέωση & Αγκύρωση
Επίστρωση Δαπέδου
Επίστρωση Πλακιδίων
Παραδοσιακά υλικά - ΠΡΟΛΑΤ
Κήπος και Διαμόρφωση
Είδη Υγιεινής και Κουζίνας
Στεγανοποίηση
Υγρομόνωση δώματος και στέγης
Σφράγιση αρμών
Αποκατάσταση Οπλισμένου Σκυροδέματος
Προστασία Οπλισμένου Σκυροδέματος
Δομιτική Ενίσχυση
Συγκόλληση - Σφράγιση
Επικόλληση κεραμικών πλακιδίων
Επικόλληση ξύλινου δαπέδου
Ηχομόνωση
Θερμομόνωση
Μηχανολογικά – Υδραυλικά
 Συγκόλληση - Σφράγιση

Η έννοια της συγκόλλησης περιλαμβάνει λύσεις για προσαρμογή στοιχείων σε υποστρώματα διαφόρων τύπων, όπως σκυρόδεμα, φυσική πέτρα, τούβλα, κ.α. χρησιμοποιώντας συγκολλητικά μέσα. Η συγκόλληση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε Άκαμπτη & Ελαστική Συγκόλληση.

Βασική διαφορά τους είναι ότι κατά την Άκαμπτη Συγκόλληση, το τελικά προσαρμοσμένο στοιχείο πρέπει να συμπεριφέρεται σαν ενιαίο σύνολο, ενώ κατά την Ελαστική Συγκόλληση επιτρέπονται οι παραμορφώσεις των επί μέρους στοιχείων λόγω μετακινήσεων, θερμικών παραμορφώσεων, κ.τ.λ.

Σημαντικό πλεονέκτημα αυτών των τεχνολογιών είναι ότι αποφεύγεται η χρήση συμβατικών τεχνικών σταθεροποίησης, όπως το βίδωμα, η ηλεκτροσυγκόλληση, κ.α. οι οποίες επιβάλλουν χρήση επιπλέον εξοπλισμού, αλλά εγκυμονούν και κινδύνους σε μελλοντικό χρόνο.


Αρχική \ Προϊόντα \ Λειτουργικές επεμβάσεις \ Συγκόλληση - Σφράγιση
 22730 28908 ΔEΥ - ΠΑΡ: 08:00 - 14:30
ΣΑΒ: 09:00 - 14:00
ΣΙΓΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΚΑΤΗ 19, ΤΚ 83100, ΣΑΜΟΣ

Γραμματεία:[email protected]


active³ 5.0 · © 2000 - 2016 IPS Ltd · Όροι χρήσης