Σκυροδέτηση
Στεγανοποίηση
Σφράγιση & Συγκόλληση
Επισκευή & Προστασία
Εξωτερική Θερμόνωση
Δομητική Ενίσχυση
Στερέωση & Αγκύρωση
Επίστρωση Δαπέδου
Επίστρωση Πλακιδίων
Παραδοσιακά υλικά - ΠΡΟΛΑΤ
Κήπος και Διαμόρφωση
Είδη Υγιεινής και Κουζίνας
Στεγανοποίηση
Υγρομόνωση δώματος και στέγης
Σφράγιση αρμών
Αποκατάσταση Οπλισμένου Σκυροδέματος
Προστασία Οπλισμένου Σκυροδέματος
Υδροφοβισμός
Βαφές Προστασίας Σκυροδέματος
Δομιτική Ενίσχυση
Συγκόλληση - Σφράγιση
Ηχομόνωση
Θερμομόνωση
Μηχανολογικά – Υδραυλικά
 Προστασία Οπλισμένου Σκυροδέματος

Η Sika θεωρείται η κορυφαία εταιρεία σε παγκόσμια βάση στον τομέα της επισκευής και προστασίας σκυροδέματος.

Η πολυετής γνώση στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με δεκαετίες πρακτικής εμπειρίας, μας έχουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε συστήματα προστασίας οπλισμένου σκυροδέματος, τα οποία περιλαμβάνουν έτοιμα κονιάματα, βαφές προστασίας και υδροφοβισμού.


Αρχική \ Προϊόντα \ Λειτουργικές επεμβάσεις \ Προστασία Οπλισμένου Σκυροδέματος
 22730 28908 ΔEΥ - ΠΑΡ: 08:00 - 14:30
ΣΑΒ: 09:00 - 14:00
ΣΙΓΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΚΑΤΗ 19, ΤΚ 83100, ΣΑΜΟΣ

Γραμματεία:[email protected]


active³ 5.0 · © 2000 - 2016 IPS Ltd · Όροι χρήσης