Παραδοσιακά υλικά - ΠΡΟΛΑΤ
Κήπος και Διαμόρφωση
Είδη Υγιεινής και Κουζίνας
Στεγανοποίηση
Υγρομόνωση δώματος και στέγης
Σφράγιση αρμών
Αποκατάσταση Οπλισμένου Σκυροδέματος
Προστασία Οπλισμένου Σκυροδέματος
Δομιτική Ενίσχυση
Σύστημα 1: Επικολλούμενος οπλισμός - ελάσματα
Σύστημα 2: Επικολλούμενος οπλισμός - προδιαμορφωμένα ελάσματα L
Σύστημα 3: Επικολλούμενος οπλισμός - Υφάσματα
Σύστημα 4: Ρητίνες επικόλλησης μεταλλικών ελασμάτων
Σύστημα 5: Επικολλούμενος οπλισμός - ραύδοι εγκοπής
Σύστημα 6: Πλέγματος και ανόργανης μήτρας για τοιχοποιίες
Συγκόλληση - Σφράγιση
Ηχομόνωση
Θερμομόνωση
Μηχανολογικά – Υδραυλικά
 Σύστημα 4: Ρητίνες επικόλλησης μεταλλικών ελασμάτων
Η τεχνική εξωτερικής ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών με την επικόλληση μεταλλικών ελασμάτων αποτελεί μια τεχνική επέμβασης ιδιαίτερα γνωστή από τη δεκαετία του 1960, που εξελίχθηκε παράλληλα με την πρόοδο που παρατηρήθηκε στην τεχνολογία των εποξειδικών ρητινών.
Οι επεμβάσεις αυτές παρά τις όποιες δυσκολίες στην εφαρμογή τους, συνεχίζουν να αποτελούν πρακτικές σχεδιασμού για δομητικές ενισχύσεις κυρίως σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος.

Αρχική \ Προϊόντα \ Λειτουργικές επεμβάσεις \ Δομιτική Ενίσχυση \ Σύστημα 4: Ρητίνες επικόλλησης μεταλλικών ελασμάτων
 22730 87193 ΔE,TE: 08:00 - 14:00
ΤΡ,ΠΕ,ΠΑ: 08:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00
ΣΑ: 09:00 - 14:00
ΣΙΓΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΚΑΤΗ 19, ΤΚ 83100, ΣΑΜΟΣ

Γραμματεία:[email protected]


active³ 5.0 · © 2000 - 2016 IPS Ltd · Όροι χρήσης