Παραδοσιακά υλικά - ΠΡΟΛΑΤ
Κήπος και Διαμόρφωση
Είδη Υγιεινής και Κουζίνας
Στεγανοποίηση
Τσιμεντοειδείς Επιστρώσεις
Ασφαλτικής Βάσης
Μεμβράνες Αποστράγγισης
Ταινίες Σφράγισης
Έτοιμα Ταχύπηκτα Κονιάματα
Συστήματα Στεγανοποίησης Αρμών
Υγρομόνωση δώματος και στέγης
Σφράγιση αρμών
Αποκατάσταση Οπλισμένου Σκυροδέματος
Προστασία Οπλισμένου Σκυροδέματος
Δομιτική Ενίσχυση
Συγκόλληση - Σφράγιση
Ηχομόνωση
Θερμομόνωση
Μηχανολογικά – Υδραυλικά
 Τσιμεντοειδείς Επιστρώσεις
Η στεγανοποίηση νέων και παλαιών κατασκευών σκυροδέματος συχνά γίνεται με χρήση τσιμεντοειδών κονιαμάτων ενός ή δύο συστατικών που εφαρμόζονται είτε χειροκίνητα είτε με ψεκασμό.
Τα τσιμεντοειδή κονιάματα μπορούν να εφαρμοστούν και έναντι αρνητικής πίεσης, σε εφαρμογές εσωτερικά των τοιχίων όταν η εφαρμογή από την εξωτερική πλευρά δεν είναι δυνατή.

Αρχική \ Προϊόντα \ Λειτουργικές επεμβάσεις \ Στεγανοποίηση \ Τσιμεντοειδείς Επιστρώσεις
 22730 87193 ΔE,TE: 08:00 - 14:00
ΤΡ,ΠΕ,ΠΑ: 08:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00
ΣΑ: 09:00 - 14:00
ΣΙΓΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΚΑΤΗ 19, ΤΚ 83100, ΣΑΜΟΣ

Γραμματεία:[email protected]


active³ 5.0 · © 2000 - 2016 IPS Ltd · Όροι χρήσης