Σκυροδέτηση
Plastocrete N
Sika® WT-140 L
Sika Plastiment -20 R
Sika® Plastiment®-30 GR
Sika® FerroGard®-901 S
SikaLatex® Max
Sika ViscoBond® GR
Sika® Mix+
Στεγανοποίηση
Σφράγιση & Συγκόλληση
Επισκευή & Προστασία
Εξωτερική Θερμόνωση
Δομητική Ενίσχυση
Στερέωση & Αγκύρωση
Επίστρωση Δαπέδου
Επίστρωση Πλακιδίων
Παραδοσιακά υλικά - ΠΡΟΛΑΤ
Κήπος και Διαμόρφωση
Είδη Υγιεινής και Κουζίνας
Στεγανοποίηση
Υγρομόνωση δώματος και στέγης
Σφράγιση αρμών
Αποκατάσταση Οπλισμένου Σκυροδέματος
Προστασία Οπλισμένου Σκυροδέματος
Δομιτική Ενίσχυση
Συγκόλληση - Σφράγιση
Ηχομόνωση
Θερμομόνωση
Μηχανολογικά – Υδραυλικά
 Sika® WT-140 L
Sika® WT-140 L
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ - ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ SIKA®

Το Sika® WT-140 L είναι υγρό στεγανοποιητικό πρόσμικτο που χρησιμοποιείται για μείωση της υδατοπερατότητας του σκυροδέματος και των τσιμεντοειδών κονιαμάτων. Σε συνδυασμό επιπλέον με τους Μειωτές Νερού Υψηλής Δραστικότητας των σειρών Sika® ViscoCrete® και Sika® ViscoFlow®, μπορεί να παραχθεί σκυρόδεμα με ιδιαίτερα βελτιωμένες ιδιότητες σε ό,τι αφορά στην τριχοειδή απορρόφηση νερού και στη διείσδυση νερού υπό πίεση.

 

Χρήσεις

Το Sika® WT-140 L προορίζεται ειδικά για παραγωγή στεγανού σκυροδέματος και στεγανών κονιαμάτων. Αποτελεί επίσης μέρος του Συστήματος Παραγωγής Στεγανού Σκυροδέματος της Sika®. Περιπτώσεις έργων στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι:
  • Κτιριακές κατασκευές, θεμέλια και όπου χρειάζεται στεγανό σκυρόδεμα
  • Δεξαμενές και φράγματα
  • Υπόγεια έργα
  • Πισίνες
  Για στεγανά κονιάματα σε:
  • Κατασκευές υπογείων ή υπέργειων έργων σε τοιχοποιίες
  • Κατασκευές σκυροδέματος που απαιτούν υψηλό βαθμό στεγανότητας
  • Κατασκευές μικρού μεγέθους από τσιμεντοκονιάματα που πρέπει να ανθίστανται σε μεγάλο βαθμό σε εισροές υδάτων και σε καιρικές επιδράσεις

Πλεονεκτήματα

  • Μειώνει την τριχοειδή απορρόφηση νερού στο σκυρόδεμα και στο κονίαμα
  • Μειώνει τη διείσδυση νερού υπό πίεση στο σκυρόδεμα ή στο κονίαμα σε συνδυασμό με τη χρήση Μειωτών Νερού Υψηλής Δραστικότητας Sika® ViscoCrete® και Sika® ViscoFlow®

Συσκευασία

Χύμα, IBC, Βαρέλια 210 kg και σε πλαστικά δοχεία των 5 και 20 kg

Χρώμα

Υγρό, ροζ

 


Αρχική \ Προϊόντα \ SIKA \ Σκυροδέτηση \ Sika® WT-140 L
 22730 28908 ΔEΥ - ΠΑΡ: 08:00 - 14:30
ΣΑΒ: 09:00 - 14:00
ΣΙΓΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΚΑΤΗ 19, ΤΚ 83100, ΣΑΜΟΣ

Γραμματεία:[email protected]


active³ 5.0 · © 2000 - 2016 IPS Ltd · Όροι χρήσης